Detail práce

Koncepce politického cyklu a jejich aplikace na Českou republiku

Autor: Bc. Tomáš Bláhovec
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: Mgr. Radka Štiková Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 42
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá teoriemi politického cyklu, to jest vlivem časování voleb na hospodářskou politiku. Probrány jsou základní modely politického cyklu - oportunistický a ideologický. Oportunistický model předpokládá snahu politiků realizovat politiku, která vede ke znovuzvolení do úřadu. Ideologické modely zdůrazňují snahu politiků držet se vlastního politického programu. Zabýváme se modely s adaptivními očekáváními i modely s racionálními očekáváními. Na konci první části uvádíme některé empirické studie a současné trendy ve vývoji teorie. V druhé části práce je testována existence politického cyklu na vybraných fiskálních ukazatelích v České republice. Potvrdila se částečná platnost oportunistických teorií. Ideologické motivy se vyskytly jen ve velmi málo případech

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY