Detail práce

Role investičních privatizačních fondů v české transformaci, jejich vývoj, koncentrace kapitálu a dnešní podoba.

Autor: Bc. Pavel Hanák
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Karel Kouba DrSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 112
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na velice podstatnou a dodnes kontroverzní součást fenoménu kuponové privatizace, kterou jsou investiční privatizační fondy.
Práce se snaží tuto problematiku zasadit do historických souvislostí, co nejobsáhleji popsat její vývoj a v určitých oblastech použít i mezinárodní srovnání. V prvních kapitolách je popsán výchozí stav transformačních ekonomik středoevropského regionu a přiblíženy různé modely privatizačních fondů použité v procesu privatizace v řadě zemí bývalého východního bloku. V dalších částech je podrobně charakterizován proces vzniku investičních privatizačních fondů v České republice a jejich vývoj v čase až do současnosti. Jsou zmíněny i stinné stránky spojené s touto součástí privatizace, souhrnně je zachycen vývoj objemu majetku ve fondech a přiblížena dnešní podoba největších fondů vzniklých v době kuponové privatizace.
V závěru je přínos privatizačních fondů zhodnocen podle naplnění jednotlivých záměrů autorů privatizační strategie a dále jsou uvedeny i současné názory několika předních odborníků na téma investičních privatizačních fondů získané autorovým průzkumem.
Ke stažení: Bakalářská práce Hanák

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY