Detail práce

Politický tlak na Národnú banku Slovenska

Autor: Mgr. Peter Kukuk
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 100
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Keďže nezávislosť centrálnych bánk je jednou z hlavných požiadaviek všeobecnej ekonomickej teórie na zdravé fungovanie ekonomiky, a jednou z významných inšitucionálnych charakteristík zákona o menovej politike Európskej únie, táto diplomová práca sa pokúsi zistiť, či formálne nezávislé centrálne banky sú aj de facto nezávislé, keď čelia politickému tlaku. V prvom rade, nezávislosť centrálnych bánk je skúmaná z teoretického hľadiska v rámci konceptu podnikateľského politického cyklu. V druhom rade, je uskutočnená analýza politického tlaku na Národnú banku Slovenska na doplnenie existujúcej literatúry. Táto analýza sa dosiahne aplikáciou Havrilesky-ho (1993) metodológie na meranie politického tlaku. Spomínaná metodológia nám ďalej umožňuje porovnať politický tlak na Národnú banku Slovenska s politickým tlakom na centrálne banky, na ktoré bola doteraz táto metodológia aplikovaná. A to menovite – na americkú Federal Reserve, nemeckú Bundesbank a na Českú národnú banku. Najpodstatnejšia otázka, ktorá má byť zodpovedaná však je, či menová politika Národnej banky Slovenska - centrálnej banky jednej z nových členských krajín EU, bola ovplyvnená politickým tlakom rôznych záujmových skupín.
Ke stažení: Diplomová práce Kukuk

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY