Detail práce

Modelování optimálního zdanění alkoholu

Autor: Mgr. Jakub Mikolášek
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 94
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tento projekt se zabývá modelováním optimálního zdanění alkoholu v ČR na základě mikroekonomických poznatků o chování soptřebitele. Po úvodním vyjmenování základních statistických údajůo jednotlivých skupinách alkoholických nápojoů se zaměří na identifikaci a odhadnutí nákladů vzniklých společnosti jejich konzumací. Tyto náklady budou dále rozděleny na ty, jež jsou konzumentovy vlastní a na tu část, kterou přenáší na ostatní členy společnosti. Užívaje metodologi publikovanou autorskou dvojicí Anderson a Baumberg (2006), spolu s makroekomonickými údaji o českém alkoholovém průmyslu, vyčíslíme odhad vnejších nákladů spotřeby alkoholu. V dalším kroku se projekt zaměřuje na teoretické modelování společensky optimální míry zdanění jednotlivých tipů alkoholu, za použití metod analogických k postupu autorských dvojic T. F. Pogue a L. G. Sgotz (1989) a H. Saffer, a F. Chaplupka, (1994). Prozkoumání několika alternativních modelů nám umožňuje blíže nahlédnout do problematiky optimálního zdanění komodity a stanovit nároky na empirická data, která budou potřeba pro numerický výpočet optimální daně. Následující fáze se zaměřuje na mikroekonomickou analýzu chování konzumentů alkoholu v České Republice a na odhad jejich poptávkových elasticit po hlavních druzích alkoholu, za využití metody AIDS (Almost Ideal Demand System). Jako zdroj dat pro tuto ekonometrickou studii slouží Statistika rodinných účtů publikována Českým statistickým úřadem. Za použití výsledků mikroekonomické analýzy pak porovnáme ušetřené náklady, vzniklé dodatečným zdaněním, se ztrátou spotřebitelského přebytku, kterou zdanění přinese též. Za použití různých předpokladů o tzv. „společenské optimálnosti“ spotřebitelském chování konzumentů alkoholu pak budeme schopni vytvořit několik scénářů pro modelování společensky optimálního zdanění.
Ke stažení: Diplomová práce Mikolášek

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY