Detail práce

Three essays on Joseph Stiglitz and information

Autor: Mgr. Martin Pospíšil
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Pavel Mertlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Anglicky
Stránky: 102
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce obsahuje tři eseje vztahující se k dílu ekonoma Josepha Stiglitze. První esej popisuje Stiglitzův přínos k ekonomické teorii s důrazem na problémy spojené s
informačních asymetrií, novou Keynesovskou a institucionální ekonomií, racionalitou a teorií trhů. Jsou popsány nedostatky neoklasické ekonomie a navrhnuta možná řešení. Závěrečná část shrnuje nejčastější kritiku Stiglitze.

Druhá esej aplikuje téma informačních asymetrií na diskusi, jestli současný stupeň ekonomického vývoje vede ke konvergenci nebo divergenci technologických a informačních úrovní. Závěr je, že ačkoliv globalizace ovlivňuje technologii i informace, nedochází ke konvergenci, kterou předvídají některé teoretické modely, a informační asymetrie zůstává významným faktorem v ekonomice.

Poslední esej propojuje teorii Stiglitze a Greenwalda o přidělování kreditu s novými českými daty z let 2008-2009. Data potvrzují, že dochází ke zvýšenému omezení úvěrů (credit rationing), zvyšují se informační asymetrie a transmisní mechanismus nefunfuje dobře během hospodářského poklesu. Docházím k závěru, že české banky zpřísňují prověřování klientů a přidělování kreditu, což vede
k nejednoznačnému vývoji úrokové míry. Současná česká data potvrzují Stiglitz- Greenwaldovu měnovou teorii.
Ke stažení: Diplomová práce Pospíšil

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY