Detail práce

The Application of Premiums and Discounts to the Company Valuation

Autor: Mgr. Jakub Sokol
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 108
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Potřeba přesného ocenění se dnes, ve světle ochladnutí světových trhů, zdá snad ještě zásadnější než kdykoliv předtím. Tato práce svému čtenáři předkládá jak teoretické, tak praktické aspekty týkající se prémií a diskontů, které se přímo aplikují na hodnotu společnosti získanou skrze konvenční cesty oceňování. Nejdůležitější prémie a diskonty, na které se v naší práci zaměřujeme, jsou kontrolní prémie/diskont za minoritní podíl a diskont za nedostatečnou likviditu. Naše práce mimo jiné představuje základní metodologii, která se váže k teoretickým konceptům prémií a diskontů užívaných při oceňování společností. Na vzorku 202 transakcí z oblasti fúzí a akvizic společností kótovaných na burzách střední a východní Evropy zkoumáme jak velikost, tak hlavní determinanty kontrolní prémie v daném regionu.
Ke stažení: Diplomová práce Sokol

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY