Detail práce

Finanční Stabilita a Fragilní Bankové Systémy

Autor: Mgr. Svatopluk Svoboda
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 93
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá otázkami týkajícími se ohodnocení stability finančních sektorů národních ekonomik. V teoretické části je poskytnut přehled o současném stavu výzkumu v této oblasti, jako i doposud vykrystalizované systémové rámce pro takovouto analýzu. Pozornost je zaměřena na výsledky dvou renomovaných mezinárodních finančních institucí – Mezinárodního Měnového Fondu a Evropské Centrální Banky. Praktická část diplomové práce je věnována konstrukci agregovaného Indexu Fragility Bankovního Sektoru (BSFI) a porovnání výstupů se zdokumentovaným vývojem fragility bankovního sektoru ve vybraných krajinách. Druhou aspirací diplomové práce je testovat, zda vývoj BSFI v sledovaných krajinách odpovídá vývoji podle modelu „hypotetické krize bankovního sektoru“. Tento model je v diplomové práci taktéž představený. BSFI je zkonstruovaný pro 6 krajin a získané výsledky jsou diskutovány pro 3 z nich – Českou republiku, Estonsko a Japonsko.
Ke stažení: Diplomová práce Svoboda

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY