Detail práce

Pojištění pohledávek - účinný nástroj řízení úvěrového rizika?

Autor: Mgr. Kamila Šimková
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: Ing. Monika Hollmannová
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 123
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá řízením úvěrového rizika obchodních společností, vznikajícího při poskytování obchodního úvěru. Výchozí otázkou přitom je, zda řízení úvěrového rizika pozitivně ovlivňuje finanční zdraví společností a zda pojištění pohledávek je účinným nástrojem k řízení tohoto rizika.
Problém je nejprve diskutován v kontextu probíhající ekonomické krize a jejího vlivu na podnikatelské prostředí, zejména pak na platební morálku a platební neschopnost. Dále jsou charakterizovány typy úvěrového rizika, nastíněny metody jeho řízení a porovnány vybrané zajišťovací nástroje z hlediska jejich využití v rámci risk managementu. Zvláštní pozornost je přitom věnována pojištění pohledávek. V poslední části je zhodnocena účinnost úvěrového pojištění a jeho využití v reálném podnikatelském prostředí - jednak přiblížením vybraných modelů a za druhé prostřednictvím případové studie. Ta sleduje skutečný pojistný případ a kvantifikuje úsporu, které společnost dosáhla díky zajištění proti riziku za pomoci úvěrového pojištění.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY