Detail práce

Úvěrová emise. Případ České republiky.

Autor: Mgr. Martina Vaňková
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 92
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá vývojem úvěrové emise soukromému nefinančnímu sektoru v České republice od roku 1993 do konce roku 2008. Cílem práce bylo prozkoumat, zda úvěrová emise v České republice nebyla ve sledovaném období nadměrná. Za tímto účelem byl proveden odhad rovnovážného vztahu na základě panelových dat vybraných zemí eurozóny a následně byla out-of-sample odhadnuta rovnovážná úroveň podílu úvěrů nefinančnímu sektoru na HDP v České republice a vybraných zemí střední a východní Evropy. Porovnání reálných hodnot úvěrové emise nefinančnímu sektoru se získanou modelovou rovnovážnou úrovní nadměrnost zadlužení nefinančního sektoru v České republice nepotvrdilo.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY