Detail práce

Vklady v českém bankovním sektoru: bankovní vklady a jejich vývoj v české ekonomice 90.let

Autor: Mgr. Ilona Katzová
Rok: 2002 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Karel Kouba DrSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 80
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá vývojem vkladů v rámci českého bankovního sektoru v průběhu 90. let. Na základě makroekonomických, institucionálních, společenských a jiných neekonomických vlivů jsou zkoumány tři hlavní hypotézy práce. První hypotéza se zabývá neobvykle vysokým počátečním objemem vkladů v českém bankovním sektoru, který je vysvětlitelný především tradicí českého bankovního sektoru, makroekonomickými podmínkami a konzervatizmem českého obyvatelstva. Druhá hypotéza se zabývá krizí subsektoru malých bank v polovině 90. let a rolí bankovního dohledu, systému pojištění vkladů a vlády v řešení této krize. Reakce vlády a kontrolních institucí se zdá nepřiměřená závažnosti problémů malých bank, které průkazně neohrozily fungování bankovního sektoru. Autorka se proto domnívá, že na způsob a rozsah řešení krize těchto bank měl vliv pocit zodpovědnosti kontrolních orgánů a státu za tuto krizi. Třetí hypotéza se věnuje důsledkům této krize na bankovní sektor druhé poloviny 90. let, kdy došlo k jeho dočasnému posílení. Na bankovní sektor v tomto období působilo mnoho dalších faktorů, např. makroekonomický vývoj, rozvoj nebankovních finančních služeb, světové trendy a nové technologie v oblasti peněžnictví, pokračující konsolidace a obnovená privatizace českého bankovního sektoru. Přestože objem vkladů zůstal i v tomto období velmi stabilní, přinášejí tyto trendy rostoucí tlak na efektivitu jednotlivých bank a zvyšují konkurenci na českém bankovním trhu.Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY