Detail práce

Soustavy diferenčních rovnic a jejích aplikace v ekonomických modelech

Autor: Bc. Ivan Kutasov
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. RNDr. Ondřej Kalenda Ph.D., DSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 66
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na využití soustav lineárních diferenčních rovnic v ekonomických modelech, především v modelu Cournotův oligopol.
V první kapitole je popsán základní matematický aparát, který dále využijeme ke zkoumání modelu. Jedná se o metody řešení a o analýzu stability soustav lineárních diferenčních rovnic.
V druhé kapitole ukážeme základní princip fungování modelu, dále aplikujeme teorie na jednoduchý příklad Cournotova oligopolu i prozkoumáme chování modelu, a pak se pokusíme o jeho modifikace.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY