Detail práce

Život a dielo Imricha Karvaša

Autor: Bc. Štefan Lipták
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 62
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Témou tejto bakalárskej práce je život a dielo najvýznamnejšieho slovenského národohospodára Imricha Karvaša. Hlavným cieľom je pripomenúť a priblížiť jeho činnosť a prínos pre slovenskú ekonomiku v prvej polovici jeho života a tiež poukázať na jeho nepriaznivý osud v polovici druhej. Prvá časť je zameraná na jeho život z profesionálnej a osobnej stránky. Druhá časť rozoberá jeho dielo Francúzska inflácia a z nej vyplývajúce poznatky pre menovú teóriu. Podrobne sú tu zhrnuté jeho názory a pozorovania z francúzskej inflácie. Tretia časť pojednáva o jeho čisto teoretickej práci Problematika času v hospodárskej teórii. Posledná časť práce popisuje najzaujímavejšie obdobie jeho života. Pozornosť je sústredená na jeho činnosť vo funkcii guvernéra Slovenskej národnej banky počas druhej svetovej vojny.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY