Detail práce

Environmentálna politika Európskej únie

Autor: Bc. Lenka Ondrejková
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: † RNDr. Miron Tegze CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 41
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práca sa zaoberá environmentálnou problematikou a činnosťou Európskej únie v tejto sfére. Hlavným cieľom je charakteristika a analýza využívaných environmentálnych nástrojov a ich efektivita v konkrétnych situáciách. Predstavuje čitateľovi environmentálnu daňovú reformu, ktorá bola začiatkom roku 2008 zavedená do praxe už i v Českej republike. Súčasne sa pokúša načrtnúť možný vývoj situácie na trhu emisných povolení po odstúpení Spojených štátov amerických od Kjótskeho protokolu.
Pre vytvorenie lepšieho obrazu o diskutovanej problematike je samostatná kapitola venovaná popisu životného prostredia a zdrojom znečistenia. K základným informáciám o aktuálnom stave je pridaný aj prehľad histórie environmentálnej politiky, najdôležitejších medzinárodných zmlúv a dohôd, vrátene ich základných princípov a zásad.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY