Detail práce

Ekonómia a religiozita

Autor: Bc. Pavol Polačko
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 60
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V tejto práci popisujem fungovanie náboženských trhov a niektorých ich špecifík. Pokúšam sa analyzovať dôsledky zahrnutia práce do ceny náboženských statkov, náboženského ľudského a sociálneho kapitálu a rizika spojeného s náboženskými statkami. Prezentujem mikroekonomický model na demonštráciu niektorých týchto charaktistických vlastností. Naviac, predkladám štyri ekonometrické modely pre overenie niektorých mojich predpokladov. Taktiež popisujem trhové štruktúry náboženského trhu a dôsledky ich existencie. To mi taktiež dáva možnosť hlbšie preskúmať vlastnosti náboženských trhov a konfrontovať moje zistenia so zisteniami iných výskumníkov v tejto oblasti a s predpokladmi sekularizačnej hypotézy.
Ke stažení: Bakalářská práce Polačko

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY