Detail práce

Optimalizace českého energetického systému

Autor: Bc. Lukáš Rečka
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: Mgr. Milan Ščasný PhD.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 65
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem práce je podat komplexní pohled na problematiku modelování energetických systémů při zaměření se na energetické modely dílčí rovnováhy a na specifické podmínky České republiky. Popíšeme základní charakteristiky českého elektrického systému. Poté budeme diskutovat výhody a nevýhody modelů dílčí rovnováhy a představíme několik energetických modelů využívaných v Evropě a ve světě. Dále budeme diskutovat nejdůležitější parametry v modelech dílčí rovnováhy a vývoje energetického systému. Na závěr sestrojíme model českého elektrického systému v modelu MESSAGE a analyzujeme možný budoucí vývoj českého elektrického systému na základě čtyř scénářů.
Ke stažení: Bakalářská práce Rečka

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY