Detail práce

Three essays on agent-based modeling of economic networks

Autor: PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. (30.9.2009)
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: † prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.
Konzultant:
Typ práce: Disertační
Jazyk: Anglicky
Stránky: 99
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Dizertační práce se zaměřuje na otázku, jaké jsou ekonomické důsledky existence různých topologií ekonomických sítí na fungování ekonomického systému. Práce se skládá ze tří částí. V první části se zabývá jednou z nejzákladnějších otázek pro fungování trhů a ekonomických systémů: vznikem a přetrváváním kooperace mezi ekonomickými aktéry. Práce rozšiřuje existující literaturu o kooperativním chování při existenci strukturovaných interakcí mezi ekonomickými agenty, které jsou modelovány pomocí sítí. Oproti ostatním pracím studujeme nejen vliv topologie sítě interakcí, ale zároveň sledujeme vliv různých mechanismů šíření kooperativního či nekooperativního jednání. Hlavním přínosem je explicitní diskuse dopadu imitačních pravidel na celkovou míru kooperace, přičemž imitační pravidla jsou opřena o empirické experimenty publikované v Narduzzo, Warglien (1996). Počítačové simulace ukazují, že poměr kooperujících ekonomických subjektů a dynamika hry je významně ovlivněna jak topologickou strukturou sítě interakcí, tak použitým evolučním mechanismem.
Ve druhé části práce je představen model migrace mezi národními ekonomikami, který je opřen o široce přijímanou teorii potřeb Abrahama Maslowa. Jednotlivci do svého rozhodování o migraci zahrnují nejen maximalizaci mzdy (jak je tradičně předpokládáno v ekonomických modelech migrace), ale také potřebu bezpečí a sociálního kontaktu. Model pracuje s heterogenními jedinci, kteří se nacházejí v různých pozicích sociální sítě, a jejich rozhodování o migraci bere v potaz endogenně se vyvíjející síť přátel. Model ukazuje, že zahrnutí neekonomických faktorů do rozhodování o migraci snižuje migrační toky mezi zeměmi především v regionech s rozvinutou sociální ochranou.
Třetí část práce pojednává o šíření inovací a modeluje ji opět s využitím sítí jako reprezentace interakcí mezi jednotlivými agenty. Výsledky naznačují, že topologie vztahů mezi jednotlivci významně ovlivňuje rychlost a průběh procesu šíření včetně konečného podílu inovace na trhu. Bezškálová topologie sítě vykazuje velmi rychlé šíření inovací, které je ovšem doprovázeno vysokou mírou nejistoty ohledně výsledku celého procesu. Sítě s méně heterogenní strukturou („malé světy“, dvourozměrná mřížka či kruh) jsou charakterizovány pomalejším průběhem difúze, zároveň je ale výsledný tržní podíl výrazně méně volatilní.
Ke stažení: Disertace - N. Švarcová
Červen 2023
poútstčtsone
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY