Detail práce

Financování terciárního vzdělávání v České republice ve srovnání se systémem fungujícím ve Švédsku

Autor: Bc. Nikola Burešová
Rok: 2010 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 79
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce analyzuje současnou situaci financování terciárního vzdělávání v České republice a východiska pro možnou reformu systému na základě dokumentu zpracovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, tzv. Bílé knihy a ekonomických teorií Barra, Friedmana a Palacia, které v různých obměnách fungují v řadě zemí OECD. Podrobněji je popsán švédský systém.
Okrajově jsou zmíněny některé výsledky výzkumů postoje studentů českých vysokých škol k možnostem spolufinancování studia provedené Akademií věd České republiky v roce 2004 a 2008. Současně byly použity některé závěry vyplývající z dotazníku vytvořeného v rámci zpracování této práce.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY