Detail práce

Výnosnosť a nákladovosť bankových produktov na českom trhu

Autor: Bc. Barbora Šútorová
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 70
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Táto bakalárska práca je presnou a detailnou analýzou nákladovosti a výnosnosti depozitných a úverových bankových produktov na českom trhu pre individuálnych klientov s možnosťou komparácie výhodnosti príslušných produktov českých bankových inštitúcií, pričom sa vo všeobecnej rovine snaží vyvrátiť prípadne potvrdiť kritiku výšky bankových poplatkov v Českej republike. Princíp analýzy je postavený na navrhnutí komparatívneho nástroja v programe MS Excel obsahujúceho nadefinované parametre v podobe aktuálnych poplatkov a úrokových sadzieb a príslušných vzorcov finančnej matematiky, na základe ktorých dokáže vykalkulovať výnosnosť depozitných a nákladovosť úverových produktov pre flexibilne zadané vstupné hodnoty vo forme napríklad výšky depozita či doby splácania úveru. Tento nástroj je elektronickou prílohou k práci.
Ke stažení: Bakalářská práce Šútorová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY