Detail práce

Diskriminace, informace a kognitivní efekty: svědectví z field experimentu na českém trhu nájemního bydlení

Autor: Mgr. Vojtěch Bartoš
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Michal Bauer Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Anglicky
Stránky: 82
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je objasnit diskriminativní chování pronajímatelů nájemních bytů na českém realitním trhu na základě dat z námi provedeného dvojitě slepého (double blind) internetového field experimentu. Design experimentu nám umožňuje zkoumat, jak se pronajímatelé rozhodují o pozvání či nepozvání zájemce z řad minoritních skupin k prohlídce nabízeného bytu. Zkoumáme mnoho různých aspektů, které by mohly ovlivnit výsledné rozhodnutí pronajímatele a měříme jejich efekty: efekt dané minoritní skupiny, různého stupně vzdělání a také různé kognitivní efekty, které mohou, podle rozsáhlé socio-psychologické a behaviorálně-ekonomické literatury, ovlivnit rozhodovací procesy. V našem experimentu představujeme inovativní nástroj inspirovaný široce užívaným programem MouseLab, který nám umožňuje studovat chování pronajímatelů pomocí online sledování kurzoru myši. Tato diplomová práce je součástí rozsáhlého projektu zaměřeného na studium diskriminace a role informací na trhu nájemního bydlení v České republice.
Ke stažení: Diplomová práce Bartoš

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY