Detail práce

Vplyv a reflexia učenia Adama Smitha v prácach českých ekonómov

Autor: Bc. Libor Melioris
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 66
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Adam Smith je nesporne historickou postavou, ktorá fascinuje a inšpiruje celé generácie ekonómov. Táto práca si kladie za cieľ vystopovať vplyv učenia A. Smitha v prácach a myslení českých ekonómov – v ich teoretických dielach i v dobovo významných učebniciach dejín ekonomických teórii. Špeciálna pozornosť je venovaná prekladom diel do českého jazyka, ako aj zavedeniu terminologických pojmov súvisiacich s dielom A. Smitha.
Ke stažení: Bakalářská práce Melioris

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY