Detail práce

Pojištění vkladů v Evropské unii

Autor: Mgr. Veronika Holá
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 87
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá systémy pojištění vkladů v členských státech Evropské unie. Zaměřuje se na současnou situaci a analyzuje systémy pojištění vkladů v širší souvislosti finančních záchranných sítí. Velká pozornost je věnována rozdílům v pojistném krytí (druhům pojištěných vkladů a pojistným limitům) a také problémům vznikajícím při působení finančních institucí na území více států. Detailně jsou rozebrány změny z podzimu 2008 a novelizovaná Směrnice o pojištění vkladů. Provedená empirická analýza naznačuje vliv zavedených garancí na tempa růstu vkladů v jednotlivých zemích. V závěru se práce soustřeďuje na důsledky zavedených opatření a posuzuje možnosti budoucího vývoje.
Ke stažení: Diplomová práce Holá

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY