Detail práce

TAX-INDUCED TRADING AROUND THE EX-DIVIDEND DATE: EVIDENCE FROM FRANCE

Autor: Mgr. Margaréta Ilková
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 104
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Táto diplomová práca skúma chovanie investorov na francúzskom akciovom trhu v období ex-dividendy, v rokoch 2003 a 2008. Analýza Francúzskeho daňového zákona potvrdzuje, že spôsob zdanenia dividend a kapitálových ziskov sa líši, teda daňový systém vytvára daňovú heterogenitu medzi rôznymi skupinami akcionárov. Následne tento systém vytvára priestor pre daňovo podnietené obchodovanie niekoľko dní okolo ex-datu. Naše empirické výsledky ukazujú signifikantné abnormálne objemy obchodovania v období dňa ex-dividendy. Nadmerné objemy obchodovania sú najvýraznejšie v rokoch 2003 a 2004, a to v období, keď boli investori heterogénni nielen s ohľadom na daňové sadzby, ale aj s ohľadom na hodnotu dividendy pred zdanením. Na druhej strane, najnižšie objemy obchodovania boli zaznamenané v roku 2008, v dôsledku vyrovnania sa spôsobu zdanenia kapitálových ziskov a dividend. Spojením týchto troch pozorovaní môžeme vyvodiť, že isté daňovo motivované obchodovanie sa v skutku odohráva na francúzskom akciovom trhu.
Ke stažení: Diplomová práce Ilková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY