Detail práce

Elasticita zdanitelného příjmu, Přehled metod a analýza pro Českou republiku

Autor: Mgr. Kamila Kaucká
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: PhDr. Jan Zápal Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 110
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Změna sazby daně ovlivňuje chování daňových poplatníků a tudíž zdanitelný příjem a daňové příjmy státního rozpočtu. Každá taková změna může ovlivnit přiznaný zdanitelný příjem prostřednictvím jejího vlivu na kvalitu či kvantitu nabídky práce, úspory, rozhodování o portfoliu, vyhýbaní se daňové povinnosti s využitím legálních prostředků či nelegálních daňových úniků. V této diplomové práci se věnuji elasticitě zdanitelného příjmu jako odhadu těchto reakcí chování na změnu daňové sazby (z příjmu fyzických osob). Nejprve shrnu teoretické základy a zásadní analýzy pojednávající o elasticitě zdanitelného příjmu. Dále popisuji jednu z metod, a její úskalí, použitou v empirické práci na odhadu elasticity známou jako “difference-in-differences”. Aplikuji tuto metodu a odhaduji elasticitu zdanitelného příjmu v České republice s použitím několika nedávných reforem daně z příjmu fyzických osob. Tyto odhady jsou konsistentní s ekonomickou teorií a „zdravý“ rozum navrhuje, společně s výsledky teorie optimálního zdanění, že nejvyšší marginální daňová sazba z příjmu fyzických osob by neměla překročit 71,8%, ale jakákoli nižší daňová sazba je ospravedlnitelná na základě náklonnosti vlády k přerozdělování.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY