Detail práce

Analýza a komparace strukturovaných investičních instrumentů v současné tržní situaci

Autor: Mgr. Monika Malečová
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 86
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Finanční krize ukázala potřebu zkoumání strukturovaných nástrojů finančních trhů, jako jsou ABS, MBS a CDO. Jejich prostřednictvím se uvěrové selhání jednoho segmentu finančních trhů promítlo do celosvětové recese. V současné době panuje tendence široké i odborné veřejnosti všechny strukturované nástroje zahrnovat pod pojem ABS. Diplomová práce se snaží na příkladu MBS jištěných komerčními (CMBS) a residenčními hypotékami (RMBS) dokázat, že se jedná o samostatné nástroje. Rozdíly jsou ověřovány prostřednictvím indexů CDS a jejich interakcí s makroekonomickými ukazateli. Práce vychází z modelů pro single-name CDS, které rozšiřuje na MBS.

V práci jsou zkoumány korelační koeficienty a modely sestavené na základě tří fundamentálních metod ekonometrické analýzy - metoda nejmenších čtverců (OLS), vážená metoda nejmenších čtverců (WLS) a model s opravenou heteroskedasticitou (heteroscedasticity corrected LS).

Hlavním přínosem této práce je ověření hypotézy o rozdílnosti strukturovaných nástrojů v závislosti na podkladovém aktivu a v druhé řadě také verifikace všeobecně platných názorů týkajících se chování kreditních spreadů v ekonomice. Vedlejším přínosem práce je vymezení současných hlavních směrů regulace na finančních trzích.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY