Detail práce

Dohľad nad integrovaným Európskym bankovým trhom: Čas prehodnotiť inštitucionálny rámec?

Autor: Mgr. Ivan Trpčevski
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Pavel Mertlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 82
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cieľom tejto práce je analyzovať dohľad nad bankami v celoeurópskom merítku. Práca poukazuje na existujúce problémy a nedostatky dnešného usporiadania, analyzuje vzájomne si konkurujúce návrhy zmien a posudzuje možnosť ich implementácie. Jej súčasťou je posúdiť v tomto kontexte súčasné legislatívne zmeny, pripravované Európskou komisiou a ich dopady.
Napriek tomu, že práca má veľmi úzke zameranie, je pre ňu vlastný holistický prístup. Otázky bankového dohľadu na úrovni Európskej únie sú vnímané v širšom inštitucionálnom kontexte, v kontexte integrácie bankovníctva za posledných 30 rokov, ako aj poslednej finančnej krízy. Práca je evolucionistická, poukazuje na neexistenciu instantnej formy efektívneho bankového dohľadu. Proces inštitucionálnej premeny vedúcej k dosiahnutiu efektívneho dohľadu nad bankovým sektorom je vnímaný skôr ako dlhodobý a hlboký proces a sleduje inštitucionálne zmeny v ďaleko širšom kontexte ako len samotného usporiadania bankového dohľadu.
Ke stažení: Diplomová práce Trpčevski

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY