Detail práce

Alternativní způsoby měření rizika. Aplikace na Středoevropský region

Autor: Mgr. Ondřej Vodňanský
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: PhDr. Petr Gapko Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Jazyk: Anglicky
Stránky: 82
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Stále více výzkumných prací ukazuje, že teoretické předpoklady i empirické výsledky tradičních přístupů, jako je střední hodnota – rozptyl nebo CAPM, jsou chybné. Jiné míry rizika tedy získavají popularitu. Míry, soustředící se pouze na možnost poklesu ceny lépe odpovídají teorii a ukazují se jako signifikantní proměnné pro vysvětlení variace akciových výnosů. Především ale definice rizika, kterou poskytují, je více v souladu s perspektivou investorů. Provedli jsme rozsáhlé testování na vzorku společností z České Republiky, Německa a Polska. Naše výsledky ukazují, že „semivariance“ vzhledem k nule je nejvíce signifikantní míra rizika zatímco CAPM beta sama o sobě nemá přiliš využití. Nakonec jsme rovněž analyzovali důležitost idiosynkratického rizika pro středoevropské akcie a zjistili jsme, že má hodnotu na českém a polském trhu, ovšem nikoliv v Německu.
Ke stažení: Diplomová práce Vodnanský

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY