Detail práce

Finanční stabilita a dopad nestability na reálnou ekonomiku

Autor: Bc. Štěpán Havránek
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 64
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku finanční stability - její zachovávání a detekci možných zdrojů nestability. Shrnutí role finanční stability pro řádně fungující finanční systém v první teoretické části je následováno identifikací hlavních hrozeb pro stabilitu a rozborem minulých případů nestability. Práce pokračuje analýzou nedávné subprime finanční krize. Ve druhé empirické části jsou metodou vektorové autoregrese odhadnuty vzájemné vztahy mezi indikátory finanční nestability. Poté následuje impulse response analýza. Přestože některé předpokládané vztahy mezi indikátory jsou potvrzeny, jejich velikost nezodpovídá základní otázku: proč se hodnota těchto indikátorů mění tak výrazně v průběhu finančních potíží.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY