Detail práce

Rozpočtové vs. Nerozpočtové Výhody z Rozšíření EU

Autor: Bc. Lucie Kraicová
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 42
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je porovnání relativního významu rozpočtových a nerozpočtových výhod získaných novými členskými státy po přistoupení k Evropské Unii v roce 2004. K tomuto účelu je vytvořen komplexní teoretický rámec založený na historických aspektech Východního rozšíření EU, teorii regionální integrace a teorii hospodářského růstu. Poté autorka představuje nový, „více-scénářový“ přístup k odhadování rozpočtových výhod, který je následně aplikován na data nových členských zemí. Výsledky podporují hypotézu, že význam Evropského rozpočtu jakožto zdroje výhod byl relativně malý.
Ke stažení: Bakalářská práce Kraicová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY