Work detail

Altruism in economics

Author: Bc. Jakub Zdeněk
Year: 2010 - summer
Leaders: PhDr. Pavel Štika
Consultants:
Work type: Bachelors
Language: Czech
Pages: 40
Awards and prizes:
Link:
Abstract: V této práci předkládám alternativní přístup k fenoménu altruismu. Upozorňuji na nedostatky současných dominantních ekonomických přístupů a na základě psychologické motivace k altruistickému chování představuji alternativní přístup k tomuto fenoménu.
Tento přístup přikládá významnou roli sociální povaze člověka. K altruismu přistupuje pomocí relational goods, které reprezentují mezilidské vztahy v ekonomii. Díky min je možné altruismus popsat a vyvarovat se nedostatků dominantních ekonomických přístupů. Sociální povaha člověka a relational goods jsou charakterizovány reciprocitou v mezilidských vztazích. Ta je významnou součástí běžného života, je však individualistickou metodologií ekonomie hlavního proudu neuchopitelná.

Downloadable: Bachelor Thesis of Zdeněk

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY