Detail práce

Efektivita české daňové správy v porovnání s EU

Autor: Mgr. Vendula Blažková
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 85
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Ačkoliv jsou daňové systémy a jejich nastavení častým předmětem analýz a diskusí, procesní a institucionální zajištění správy daní, které je pro naplnění státního rozpočtu neméně důležité, bývá opomíjeno. Tato práce se proto zaměřuje na efektivitu české správy daní jak z pohledu její právní regulace, tak z pohledu orgánů státní správy a jejich nastavení. Cílem práce je zjistit, která odvětví české daňové správy jsou v porovnání s vybranými zeměmi EU efektivní a kde ještě existuje potenciál pro zefektivnění. Po zhodnocení současné právní úpravy byly jako základní ukazatel pro tuto analýzu použity inkasní náklady, tedy náklady daňové správy na výběr 100 jednotek příjmů. Pohyb tohoto ukazatele byl následně vysvětlován pomocí dílčích ukazatelů v rámci dílčích částí daňového řízení. I když použití uvedeného ukazatele vykazuje jisté rezervy ve vypovídající schopnosti, závěry, které byly učiněny víceméně odpovídají závěrům získaným analýzou složitosti daňového systému z pohledu daňového subjektu. Pro Českou republiku závěry znamenají především existenci velkého potenciálu k zefektivnění n poli vymáhání daňových nedoplatků a řízení o opravných prostředcích. Pokud ovšem bude Česká republika pokračovat v trendu, který se současně probíhající reformou daňového systému nastoupila, dají se očekávat pozitivní výsledky i v těchto oblastech.
Ke stažení: Diplomová práce Blažková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY