Detail práce

Heavy Tails and Market Risk Measures: the Case of Czech Stock Market

Autor: Mgr. Radek Bulva
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: PhDr. Jan Zápal Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 82
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Těžké chvosty jsou jedním z mnoha dobře zdokumentovaných stylizovaných faktů o chování výnosů finančních aktiv. V první části této práce se zabýváme metodami odhadu parametru chvostu rozdělení výnosů hlavního českého akciového indexu PX a za tímto účelem zkoumáme řadu parametrických a polo-parametrických postupů. Výsledky naznačují, že chování chvostů rozdělení výnosů indexu PX je v souladu s empirickými výsledky dostupnými v literatuře.
Ve druhé části práce definujeme dvě jednoduchá měřítka tržního rizika, Value at Risk a Expected Shortfall. Spolu s tradičními metodami odhadu založenými na normálním rozdělení diskutujeme i metody založené na výsledcích první části práce, které berou v potaz odlišné chování chvostů. Porovnání výsledků nás vede k závěru, že modelování finančních výnosů pomocí normálního rozdělení může vést k závažnému podcenění rizik.
Ke stažení: Diplomová práce Bulva

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY