Detail práce

Získavost bank Mongolsku

Autor: Mgr. Chuluunbaatar Tumenjargal
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: Mgr. Magda Pečená Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 76
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Výkonnost bank v rozvojových zemích by měla být hodnocen s ohledem na odlišné pozadí, které se jednotně vyskytuje v zemí vyspělého světa. Metody hodnocení výkonnosti bank, jako je například EVA či srovnávací metoda přispívají pouze nepatrně ke správnému měření, neboť se velkou měrou opírají o ceny akcíí bank na burze, která je pro většinu bank nepřístupná v těchto zemích. I v případě možnosti vstupu na burzu, je velmi obtížné zajistit „fair tržní hodnotu“. Tradiční účetní metody měření ziskovosti bank, jmenovitě návratnost aktiv a návratnost vlastního kapitálu jsou vhodnými nástroji k posouzení výkonnosti mongolských bank. Testováním hypotézy,že velikost banky je důležitým faktorem směřujícím k vyšší ziskovosti, jsem došla k závěru, že dopad velikosti bank na její ziskovost je nejednoznačný a nevýznamný.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY