Detail práce

Efektivita bank a její vztah ke konkurenci na trhu v evropském měřítku

Autor: Mgr. Barbora Malá
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 75
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Postupující globalizace kapitálových trhů má mimo jiné za následek prohlubování integrace bankovního sektoru. Rozsáhlá konsolidace evropských bankovních trhů vedla k zintenzivnění konkurence, nicméně rozdíly v efektivitě řízení bank napříč sektory přetrvávají. Ačkoli ekonomická teorie předpokládá kladný vztah mezi konkurencí na trzích a efektivitou, výsledky studií ukazují značnou komplikovanost tohoto vztahu. Vzhledem k tomu, že konkurence mezi bankami i jejich efektivita jsou významnými faktory ekonomického růstu, je třeba pokusit se definovat důsledky strukturálních změn na trzích pro jejich vývoj. Teoretická část této práce nastiňuje různé metodologické přístupy k měření jak konkurence, tak efektivity, navazující praktická část pak hodnotí míru efektivity vybraného vzorku evropských bank pomocí metody SFA, stupeň konkurence na trhu je určen s použitím Panzar-Rosse přístupu. Následující oddíl se pak zabývá interpretací vztahu obou charakteristik.
Ke stažení: Diplomová práce Malá

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY