Detail práce

Economic Efficiency of Saving Human Lives for Developing Economies. Comparison of Ukraine and Russia.

Autor: Mgr. Lyudmyla Stakhovych
Rok: 2010 - letní
Vedoucí: PhDr. Lucie Bryndová
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
MEF
Jazyk: Anglicky
Stránky: 68
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Lidský kapitál, jak je známo, má významný přínos k hospodářskému růstu. Nicméně většina empirických studií, které se zabývají lidským kapitálem, jej hodnotí spíše dle gramotnosti či vzdělání obyvatelstva. V této diplomové práci je však lidský kapitál analyzován z hlediska zdravotního stavu populace. Práce se zabývá obecnou demografickou situací a jejími problémy, včetně nízké úrovně života, předčasnou úmrtností, negativním populačním růstem a výkonností ekonomiky Ukrajiny a Ruska. Velmi vysoká úmrtnost v minulých letech vedla v těchto zemích k ročním ztrátám ve výši cca 5,9 miliardy amerických dolarů pro Rusko a 1,5 miliardy pro Ukrajinu. Těmto demografickým katastrofám a hospodářským ztrátám mohou zabránit politická a ekonomická opatření.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY