Detail práce

Three essays on banking and pensions

Autor: Mgr. Juraj Kopecsni, Ph.D. (30.9.2010)
Rok: 2010
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Disertační
Jazyk: Anglicky
Stránky: 0
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Súčasná finančná kríza má dopad na niekoľko finančných oblastí. Konkrétne ovplyvňuje (1) úspory na dôchodkových účtoch, ktoré sú investované na finančných trhoch a sú konfrontované s finančnými rizikami a riskantnými zmenami riadenými politickými rozhodnutiami, (2) reguláciu bankového sektoru prostredníctvom Bazilejskej dohody II, kde je potrebné určiť hlavné faktory straty pri zlyhaní firmy a identifikovať problematické prípady z úverového pohľadu, ktoré majú priamy dosah na reálnu ekonomiku, a (3) ziskové stratégie pobočkovej siete banky optimálnou alokáciou zdrojov a zlepšením kvality zákazníckych služieb s cieľom upevniť lojalitu existujúcich zákazníkov a plne využiť ich možnosti. Práca sa zaoberá vyššie uvedenými oblasťami, skladá sa z troch empirických častí zameraných na dôchodkové systémy a bankovníctvo. Je to zbierka esejí zaoberajúcich sa rôznymi aspektmi rizík, ktorá prispieva k aktuálnej diskusii o politických rizikách dôchodkových systémov, úverovom riziku, ktorému čelia súkromné inštitúcie a vyhodnocovaniu efektívnosti pobočiek vzhľadom na kvalitatívne indikátory.
Ke stažení: Three essays on banking and pensions

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY