Detail práce

Korupce a lobbing v současném Rusku: primární příčiny a návrhy základních opatření protiboje.

Autor: Bc. Elena Gubareva
Rok: 2011 - zimní
Vedoucí: PhDr. Jiří Kameníček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 57
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se bude zabývat vlivem korupce a lobbingu na ekonomickou a politickou situaci. Je to aktuální téma, obzvláště v souvislosti se zeměmi bývalého Sovětského svazu. Cílem práce je prozkoumat vývoj korupce a lobbingu (proč a jak vznikají), jejich důsledky na ekonomiku státu (na příkladě Ruska). Doufám, že se mi podaří navrhnout některá doporučení, která by mohla v zápase s korupčními aktivitami pomoci.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY