Detail práce

Odhadování vaue-at-risk s využitím ARMA-GARCH modelů během poslední finanční krize

Autor: Mgr. Ivo Jánský
Rok: 2011 - zimní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 123
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Diplomová práce vyhodnocuje nekolik set modelu pro jednodenní predpoved VaR v období mezi roky
2004 až 2009 na datech ze šesti svetových akciových indexu - DJI, GSPC, IXIC, FTSE, GDAXI a
N225. Modely jsou založené na AR a MA procesech s maximálne dvema predešlými pozorováními a
zároven modelují podmínenou volatilitu pomocí jednoho z GARCH, EGARCH a TARCH procesu
rovnež s maximálne dvema predešlými pozorováními. Parametry modelu jsou odhadnuty na datech z
prvního období a jejich odhadovací presnost je otestována na datech z druhého období, které vykazuje
podstatne vetší volatilitu. Hlavním cílem práce je otestovat, zda modely s parametry odhadnutými v
období menší volatility mohou být použity i v období s vetší volatilitou. Vyhodnocení je založeno na
conditional coverage testu a je provedeno pro každý index zvlášt. Na rozdíl od jiných prací zabývajících
se tímto tématem, tato práce nepredpokládá normální rozdelení logaritmovaných výnosu a neomezuje se
na jeden predem vybraný proces pro modelování podmínené volatility. Tato práce navíc využívá méne
známý aparát, tzv. conditional coverage, pro vyhodnocení presnosti odhadu modelu, který oproti
standardním metodám nabízí nekolik výhod.
Ke stažení: Diplomová práce Janský

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY