Detail práce

Cross-Border Contagion: An Empirical Analysis of the Current Financial Crisis in Central and Eastern Europe

Autor: Mgr. Kristýna Žáková
Rok: 2011 - zimní
Vedoucí: doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 71
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je prozkoumat efekt přeshraniční finanční nákazy
během krize 2007-09 ve střední a východní Evropě (SVE) a ze všech mechanismů šíření
se zaměřuje na mezinárodní bankovní půjčky. Pokouší se zjistit, jaké globální a lokální
faktory měly významný vliv na změny ve velikosti bankovních půjček ze zdrojových
(věřitelských) zemí bankám, domácnostem, podnikům a vládám v přijímajících
(dlužných) zemích. Jako hlavní výzkumná metoda je použitá panelová regrese.
Empirické výsledky naznačují, že jak lokální, tak globální faktory měly vliv na
změny v toku mezinárodních bankovních půjček, a tedy napomohly k rozšíření krize
2007-09 do SVE. Významné lokální faktory byly makroekonomické a finanční
charakteristiky věřitelských i dlužných zemí, jako například rozdíl v růstu jejich HDP,
rozdíl v úrokových mírách, přímé zahranční investice, či ziskovost a zdraví bankovního
sektoru. Významné globální faktory byly očkávaná tržní volatilita a averze/apetit k
riziku světových investorů, který sloužil jako ukazatel “čisté“ nákazy. Hlavní přínos této
práce spočívá v jejím zaměření na SVE a v analýze chování investorů v závislosti na
jejich měnící se averzi k riziku.
Ke stažení: Diplomová práce Žáková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY