Detail práce

Subjective well-being and trust in countries of European Union

Autor: Bc. Pavla Bělostíková
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 73
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce rozebírá vliv důvěry na spokojenost v zemích Evropské unie, konkrétně se zaměřuje na 4 vybrané země, Dánsko, jakožto nejspokojenější zemi světa, Španělsko, Českou republiku a Bulharsko, nejnespokojenější stát Evropské unie. Dva druhy důvěry byly zkoumány, obecná důvěra reprezentovaná důvěrou v lidi a institucionální důvěra reprezentovaná důvěrou v parlament. Důvěra v lidi byla shledána jako důležitější pro spokojenost než důvěra v parlament a pozitivně ovlivňující spokojenost neboli vyšší důvěra v lidi dělá lidi spokojenější. Navíc, v Dánsku a Španělsku, považované za bohatší a s vyšší mírou spokojenosti i důvěry, důvěra v lidi i institucionální důvěra mají nižší vliv na spokojenost než v průměru státy EU.
Ke stažení: Bakalářská práce Bělostíkové

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY