Detail práce

Spravedlivé mzdy: srovnání pohledů tradiční ekonomické teorie a katolické sociální nauky

Autor: Bc. Tomáš Bořil
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: PhDr. Tomáš Vyhnánek
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 50
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá srovnáním pohledů hlavního ekonomického proudu (reprezentovaného
zejména neoklasickou teorií) a katolické sociální nauky na otázku spravedlivých mezd.
V katolickém sociálním učení je toto téma narozdíl od neoklasické teorie výslovně
rozebíráno. Z tohoto důvodu se práce za účelem srovnání těchto dvou odlišných
myšlenkových směru zaměřuje na vztah normativní a pozitivistické vědy, skryté
předpoklady neoklasické teorie týkající se jedince a pojetí práce, její pojetí
spravedlnosti a teorie minimální mzdy. Dále práce rozebírá paradigmata a principy
katolické sociální nauky související se spravedlivými mzdami, které mají kořeny v
učení Aristotela a Sv. Tomáše Akvinského. Tato studie zkoumá nejen slučitelnost a
odlišné prvky obou myšlenkových směrů vzhledem k otázce spravedlivých mezd, ale i
vzájemně porovnává kořeny rozdílných předpokladů obou teorií.
Ke stažení: Bakalářská práce Bořila

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY