Detail práce

Vliv ekonomické krize na finanční zdroje neziskových organizací

Autor: Bc. Petra Budská
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 50
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na finanční zdroje neziskového sektoru a na to, jaký vliv měla ekonomická krize na jejich změnu. Pomocí analýzy získaných dat z dotazníků a výročních zpráv neziskových organizací, jsem pomocí základní statistiky dospěla k odpovědím na otázky, zda došlo ke zvýšení, nebo snížení jednotlivých finančních zdrojů, hlavně darů, prostředků z fondů EU a státních dotací. V práci se objevuje také vysvětlení paradoxního chování českých dárců, stabilita státních dotací jakožto finančního zdroje a rozdílné chování Prahy vzhledem k celorepublikovému chování.
V závěru práce je porovnání evropského neziskového sektoru s neziskovým sektorem Spojených států, protože zde krize započala a odtud se rozšířila do celého světa, a samozřejmě porovnávání konkrétně neziskového sektoru České republiky se Spojenými státy.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY