Detail práce

The Shadow Economy Analysis in the Czech Republic

Autor: Bc. Petr Filipec
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: doc. Petr Janský Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 59
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalárská práce se skládá ze dvou hlavních cástí. První se zabývá prezentací
teoretických poznatku týkajících se jevu zvaný šedá ekonomika. Tato cást popisuje
definice, príciny, dusledky a metody odhadování stínové ekonomiky. V druhé cásti
prezentujeme výsledky odhadu velikosti šedé ekonomiky v Ceské republice v letech
1990-2009 použitím Kaufmann - Kaliberda modelu a metody merení poptávky po
obeživu. Také zde analyzujeme získaný vývoj velikosti šedé i celkové ekonomické
cinnosti.
Podle výsledku získaných metodou merení poptávky po obeživu velikost neoficiální
ekonomiky poklesla z 18.4% na 14.2 - 15.7% HDP v letech 1994-2009, ale
ve stálých cenách její velikost stagnovala. Tedy vývoj celkové a oficiální ekonomické
cinnosti se výrazne neliší. Výsledky Kaufmann - Kaliberda metody se ukázaly jako
nepravdepodobné, což je zpusobeno sestavením tohoto modelu.
Ke stažení: Bakalářská práce Filipce

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY