Detail práce

Modely typu Regime-switching a jejich aplikace na finančních trzích

Autor: Bc. Tereza Fišerová
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 62
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce je rozdelena do dvou cástí. Teoretická cást uvádí ctenáre do teorie modelu
typu ARCH a jejich rozšírení v podobe Markovových regime-switching modelu, jež
dovolují zachytit strukturální zmeny v dynamice dat. Tato cást navíc shrnuje soucasný
stav poznání. V empirické cásti práce je aplikován Klaassenuv model (2002) k prokázání
existence dvou odlišných režimu volatility na ctyrech stredoevropských trzích cenných
papíru (Rakousko, Ceská republika, Nemecko a Polsko). Uvedený model je rovnež použit
jako nástroj k identifikaci ekonomických krizí. Analýza denních a týdenních pozorování,
pokrývající období od 3. ledna 2000 do 31. prosince 2010, prináší tri zajímavé výsledky.
Zaprvé, MRS-GARCH(1,1) model je vhodný pro modelování volatility na trzích cenných
papíru ve strední Evrope. Zadruhé, režim vysoké volatility bývá spojen s financní krizí.
Zatretí, soucasná krize je v porovnání se závery predchozích prací výjimecná svou délkou.
Ke stažení: Bakalářská práce Fišerové

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY