Detail práce

Basel III: Evaluation and Impact in the Czech Republic

Autor: Mgr. Jakub Gleta
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 118
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá obsahem a dopadem nové verze Basilejské dohody o kapitálové přiměřenosti,
známé jako Basel III. Tato norma reaguje na nedávný vývoj na globálních finančních trzích a
zavádí některé podstatné změny do regulatorního přístupu v oblasti definice regulatorního
kapitálu, jeho požadovaného objemu a také představuje nové požadavky na likviditu
regulovaných institucí. Diplomová práce se pak soustředí na hodnocení nových pravidel, a to
ze dvou úhlů pohledu. Nejprve je představen kvantitativní model, který na základě dat o
úvěrech v selhání odhaduje dopad nové regulace na kapitálovou přiměřenost čtyř největších
českých bank. Ve druhé části analýzy je pak kladen důraz na institucionální rozměr regulace,
totiž jak nová pravidla zapadají do konceptu optimální regulace a jaká úskalí se skrývají
v jejich architektuře. Práce je unikátní svým eklektickým přístupem, kdy klade proti sobě
zdánlivě nesourodé přístupy a snaží se o syntézu obou.
Ke stažení: Diplomová práce Glety

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY