Detail práce

Analysis of Interdependencies among Central European Stock Markets

Autor: Mgr. Jana Mašková
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 82
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je prozkoumání závislostí mezi akciovými trhy
České republiky, Maďarska, Polska a Německa v období 2008-2010. V analýze jsou
aplikovány dvě hlavní metody. První metoda je založena na využití vysokofrekvenčních
dat a spočívá ve výpočtu realizovaných korelací a jejich následném modelování pomocí
heterogenního autoregresního (HAR) modelu. Kromě toho používáme též realizované
bipower korelace, které by neměly být ovlivněny přítomností skoků v cenách. Druhou
metodou je modelování korelací pomocí Dynamic Conditional Correlation GARCH
(DCC-GARCH) modelu, který aplikujeme na denní data. Výsledky ukazují, že při
použití vysokofrekvenčních dat jsou korelace vychýleny směrem k nule (tzv. Epps
efekt). Rovněž nacházíme poměrně významné rozdíly mezi dynamikou korelací
z DCC-GARCH modelů a realizovaných korelací. Na závěr zjišťujeme, že pro dosažení
přesnějších předpovědí korelací je vhodné kombinovat výsledky získané z různých
zkoumaných modelů (HAR modely pro realizované korelace, HAR modely pro
realizované bipower korelace, DCC-GARCH modely).
Ke stažení: Diplomová práce Maškové Jany

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY