Detail práce

Efficiency of Regulation on Spanish Housing Market

Autor: Bc. Hana Hejlová
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 79
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá multilaterálními a vzájemně se umocňujícími vztahy působení mezi
hospodářským a úvěrovým cyklem a cyklem cen bydlení, a proto hodnotí španělský trh
s bydlením v širších souvislostech. S využitím několika koncepčních poznámek ke
struktuře poptávky lze pak dynamiku, kterou ceny bydlení ve Španělsku prošly,
vysvětlit na základě rozdílu v reakcích těchto komponentů poptávky na měnící se
finanční a makroekonomické prostředí v zemi. Na základě výsledků empirického
zkoumání rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou v čase i napříč územím jsou pro
vysvětlení značného objemu bydlení, které bylo obchodováno v letech prudkého nárůstu
cen, uvažována očekávání. Pomocí jednoduchého mikroekonomického modelu
rozhodování se zahrnutím daňových kritérií může být dále hodnocen vliv, který měla na
prohloubení cyklu bydlení právě příznivá fiskální opatření. Přítomnost vzájemných
vztahů mezi proměnnými navrhovaná diskutovanou teorií byla dále empiricky
potvrzena pouze v období nárůstu cen, v případě poklesu byla pak indikována asymetrie
v rychlosti přizpůsobení se cen směrem dolů, poukazující na redistribuční dopad takto
strmých změn v cenách bydlení. Dosažené výsledky umožnily hodnocení možností
v lepším využívání anti cyklických regulatorních opatření směrem k eliminování
vzájemně se prohlubujících cyklů a nebezpečí vzniku finančních a makroekonomických
disbalancí.
Ke stažení: Bakalářská práce Hejlové

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY