Detail práce

Impact of Educational Reforms in (former) Czechoslovakia

Autor: Bc. Jáchym Hercher
Rok: 2011 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 49
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Ve své práci jsem se zabýval dopadem školských reforem v Ceskoslovensku, respektive
Ceské republice, mezi léty 1948 a 1996, které zavádely a rušily devátou trídu.
Dopad reforem jsem zkoumal prostrednictvím srovnávání príjmu mezi temi, kterí reformou
zasaženi byli, a temi, kterí nebyli. K tomu jsem použil regresní nespojitost,
která vznikla uplatnováním nových zákonu, a Mincerovu funkci lidského kapitálu.
Pracoval jsem s daty ze šetrení Životní podmínky (EU-SILC) pro roky 2006 až 2009
a také prostrednictvím vzdáleného prístupu s Informacním systémem o prumerném
výdelku (SES). V závislosti na použité metode jsem nalezl nulové, ci mírne kladné
rozdíly ve výnosech z nejvyššího dokonceného stupne vzdelání mezi absolventy devítiletého
a osmiletého zákaldního vzdelání. Další výsledky potvrzovaly klesající
mezní užitek z dalšího roku vzdelání.
Ke stažení: Bakalářská práce Herchera

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY