Detail práce

Determinants of FDI in Sub-Saharan Africa

Autor: Bc. Petr Choutka
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: doc. Petr Janský Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 58
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá determinanty přímých zahraničních investic v zemích Subsaharské Afriky. Tento region byl po dlouhou dobu považován investory za příliš rizikový a jediným důvodem pro investice se zdál být výskyt nerostných surovin, především ropy. Cílem této práce je především zjistit, jestli se v posledním desetiletí situace změnila a jestli se zemím, které zlepšily své institucionální prostředí, podařilo přilákat významnější množství zahraničních investic do jiných sektorů ekonomiky. K analýze determinant je využíváno standardních ekonometrických modelů pro analýzu panelových dat, pomocí kterých se postupně pokusím vysvětlit nejen roční úhrnný příliv zahraničních investic, nýbrž také jejich podíl na HDP a jejich akumulaci za posledních 10 let. Výsledky potvrzují skutečnost, že nerostné zdroje hrají dominantní roli pro investory zvažující investice v zemích Subsaharské Afriky.
Ke stažení: Bakalářská práce Choutky

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY