Detail práce

The Feltham-Ohlson Model: Goodwill and Price Volatility

Autor: Bc. Michael Janský
Rok: 2011 - letní
Vedoucí: Jiří Novák M.Sc., Ph.D., Deloitte Corporate Chair
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 79
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce odvozuje a testuje hypotézu, že vyšší hodnota dobrého jména firmy v poměru k účetní hodnotě vlastního jmění zvyšuje volatilitu ceny akcií a objem obchodování, a že dále tento vztah je silnější, pokud zdroje dobrého jména nemohou být zaneseny do účetnictví. Hypotéza je odvozena z teorie oceňování residuálních přijmů a Feltham-Ohlsonova modelu oceňování společností, a je testována na účetních a tržních datech 92 společností obchodovaných na newyorské burze cenných papírů. Ačkoli výsledky testů nedávají dostatek důvodů k zamítnutí žádné z hypotéz, poskytují jim jenom částečnou podporu, a je potřeba provést další výzkum.
Ke stažení: Bakalářská práce Janského

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY