Detail práce

Impacts of the Czech natural gas market liberalisation

Autor: Bc. Pavel Karas
Rok: 2011 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 71
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá liberalizací trhu s plynem. V první části práce se věnujeme studiu Evropské unie a jejímu přístupu k výše zmíněné problematice. Zmiňujeme historii liberalizace, poslední poznatky a názory na zatím dokončenou liberalizaci a popisujeme evropský trh jako celek. Druhá část práce se zabývá popisem vývoje mechanismu cenotvorby. Poslední část se zaměřuje na proces liberalizace v České republice. V závěru práce uvádíme analýzu dat českého trhu se zemním plynem za období 2001 až 2011 pro průmysl a domácnosti.
Ke stažení: Bakalářská práce Karase

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY